Tab Products Ajax

[techstore_tabs style=”default” tab_title=”Featured Products” tab_animate=”fadeInUp” ajax_check=”1″ tabs_custom_id=”techstore_custom_css_1959324177″ css=”.vc_custom_1489541484700{background-color: #e6e6e6 !important;}”]
[techstore_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ per_page=”6″ owl_navigation=”true” owl_navigation_position=”nav-top-right” owl_navigation_position_top=”-37″ owl_loop=”true” owl_slidespeed=”800″ owl_margin=”1″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”techstore_custom_css_155433284″ css=”.vc_custom_1489547278987{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #e6e6e6 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e6e6e6 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e6e6e6 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e6e6e6 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[techstore_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ per_page=”6″ owl_navigation=”false” owl_loop=”true” owl_slidespeed=”800″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”techstore_custom_css_922342883″]
[techstore_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ per_page=”6″ owl_navigation=”false” owl_loop=”true” owl_slidespeed=”800″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”techstore_custom_css_1102030438″]
[techstore_products productsliststyle=”owl” product_style=”1″ per_page=”6″ owl_navigation=”false” owl_loop=”true” owl_slidespeed=”800″ owl_lg_items=”5″ owl_md_items=”4″ products_custom_id=”techstore_custom_css_1445877052″]
[/techstore_tabs]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *